ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2559
ดิถีเรียงหมอน 2560
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 20 กันยายน 2560
วันพุธ
พระอาทิตย์ขึ้น 06:09 น.
19-9-2560 22:30 - 20-9-2560 6:08
อุตรผลคุณี (โจโร)
ฤกษ์มหาศูนย์
กนกนารี -1
จักขุมายา 0
20-9-2560 6:09 - 20-9-2560 22:18
อุตรผลคุณี (โจโร)
ฤกษ์มหาศูนย์
กนกนารี -2
จักขุมายา +3
20-9-2560 22:18 - 21-9-2560 6:08
หัสต (ภูมิปาโล)
กนกนารี -1
จักขุมายา +4
21-9-2560 6:09 - 21-9-2560 22:32
หัสต (ภูมิปาโล)
กนกนารี 0
จักขุมายา 0
21-9-2560 22:32 - 22-9-2560 6:08
จิตรา (เทศาตรี)
กนกนารี -1
จักขุมายา +1
22-9-2560 6:09 - 22-9-2560 23:15
จิตรา (เทศาตรี)
กนกนารี 0
จักขุมายา +4