ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ดิถีเรียงหมอน 2564
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
วันพุธ
พระอาทิตย์ขึ้น 06:41 น.
18-2-2563 9:14 - 19-2-2563 6:40
บุรพาษาฒ (มหัทธโน)
กนกนารี -1
จักขุมายา +1
19-2-2563 6:41 - 19-2-2563 9:18
บุรพาษาฒ (มหัทธโน)
กนกนารี -2
จักขุมายา +4
19-2-2563 9:18 - 20-2-2563 6:40
อุตราษาฒ (โจโร)
กนกนารี +1
จักขุมายา -2
20-2-2563 6:41 - 20-2-2563 9:50
อุตราษาฒ (โจโร)
กนกนารี 0
จักขุมายา +1
20-2-2563 9:50 - 21-2-2563 6:39
ศรวณะ (ภูมิปาโล)
กนกนารี +1
จักขุมายา +2
21-2-2563 6:40 - 21-2-2563 10:54
ศรวณะ (ภูมิปาโล)
กนกนารี +1
จักขุมายา -2