ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 23 เมษายน 2562
วันอังคาร
พระอาทิตย์ขึ้น 06:03 น.
22-4-2562 17:51 - 23-4-2562 6:02
เชษฐา (สมโณ)
กนกนารี -2
จักขุมายา +3
23-4-2562 6:03 - 23-4-2562 18:11
เชษฐา (สมโณ)
กนกนารี -2
จักขุมายา -1
23-4-2562 18:11 - 24-4-2562 6:01
มูลา (ทลิทโท)
กนกนารี -2
จักขุมายา 0
24-4-2562 6:02 - 24-4-2562 18:59
มูลา (ทลิทโท)
กนกนารี -1
จักขุมายา +3
24-4-2562 18:59 - 25-4-2562 6:00
บุรพาษาฒ (มหัทธโน)
กนกนารี -2
จักขุมายา +4
25-4-2562 6:01 - 25-4-2562 20:17
บุรพาษาฒ (มหัทธโน)
กนกนารี -2
จักขุมายา 0