ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 14 ธันวาคม 2562
วันเสาร์
พระอาทิตย์ขึ้น 06:34 น.
13-12-2562 5:37 - 13-12-2562 6:33
อารทรา (เทวี)
กนกนารี +1
จักขุมายา +3
13-12-2562 6:34 - 14-12-2562 5:45
อารทรา (เทวี)
กนกนารี -2
จักขุมายา -1
14-12-2562 5:45 - 14-12-2562 6:33
ปุนัพสุ (เพชฌฆาต)
กนกนารี -2
จักขุมายา 0
14-12-2562 6:34 - 15-12-2562 5:24
ปุนัพสุ (เพชฌฆาต)
กนกนารี +1
จักขุมายา +3
15-12-2562 5:24 - 15-12-2562 6:34
บุษย (ราชา)
กนกนารี 0
จักขุมายา +4
15-12-2562 6:35 - 16-12-2562 4:41
บุษย (ราชา)
กนกนารี -1
จักขุมายา 0