ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
วันอาทิตย์
พระอาทิตย์ขึ้น 06:42 น.
16-2-2562 14:35 - 17-2-2562 6:41
ปุนัพสุ (เพชฌฆาต)
กนกนารี -2
จักขุมายา 0
17-2-2562 6:42 - 17-2-2562 13:21
ปุนัพสุ (เพชฌฆาต)
กนกนารี +1
จักขุมายา +3
17-2-2562 13:21 - 18-2-2562 6:41
บุษย (ราชา)
กนกนารี 0
จักขุมายา +4
18-2-2562 6:42 - 18-2-2562 11:57
บุษย (ราชา)
กนกนารี -1
จักขุมายา 0
18-2-2562 11:57 - 19-2-2562 6:40
อาศเลษา (สมโณ)
กนกนารี 0
จักขุมายา +1
19-2-2562 6:41 - 19-2-2562 10:25
อาศเลษา (สมโณ)
กนกนารี -1
จักขุมายา +4