ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 20 มกราคม 2563
วันจันทร์
พระอาทิตย์ขึ้น 06:48 น.
19-1-2563 3:23 - 19-1-2563 6:46
อนุราธา (ราชา)
กนกนารี -2
จักขุมายา -1
19-1-2563 6:47 - 20-1-2563 2:22
อนุราธา (ราชา)
กนกนารี -2
จักขุมายา +2
20-1-2563 2:22 - 20-1-2563 6:47
เชษฐา (สมโณ)
ฤกษ์มหาศูนย์
กนกนารี -2
จักขุมายา +3
20-1-2563 6:48 - 21-1-2563 1:43
เชษฐา (สมโณ)
ฤกษ์มหาศูนย์
กนกนารี -2
จักขุมายา -1
21-1-2563 1:43 - 21-1-2563 6:47
มูลา (ทลิทโท)
กนกนารี -2
จักขุมายา 0
21-1-2563 6:48 - 22-1-2563 1:29
มูลา (ทลิทโท)
กนกนารี -1
จักขุมายา +3