ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 18 มิถุนายน 2562
วันอังคาร
พระอาทิตย์ขึ้น 05:53 น.
17-6-2562 9:30 - 18-6-2562 5:52
มูลา (ทลิทโท)
กนกนารี 0
จักขุมายา +4
18-6-2562 5:53 - 18-6-2562 10:05
มูลา (ทลิทโท)
กนกนารี -2
จักขุมายา 0
18-6-2562 10:05 - 19-6-2562 5:53
บุรพาษาฒ (มหัทธโน)
กนกนารี -1
จักขุมายา +1
19-6-2562 5:54 - 19-6-2562 11:10
บุรพาษาฒ (มหัทธโน)
กนกนารี -2
จักขุมายา +4
19-6-2562 11:10 - 20-6-2562 5:53
อุตราษาฒ (โจโร)
กนกนารี +1
จักขุมายา -2
20-6-2562 5:54 - 20-6-2562 12:45
อุตราษาฒ (โจโร)
กนกนารี 0
จักขุมายา +1