ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 18 ตุลาคม 2562
วันศุกร์
พระอาทิตย์ขึ้น 06:11 น.
17-10-2562 12:55 - 18-10-2562 6:10
โรหิณี (ภูมิปาโล)
กนกนารี -2
จักขุมายา -2
18-10-2562 6:11 - 18-10-2562 13:48
โรหิณี (ภูมิปาโล)
กนกนารี -2
จักขุมายา +1
18-10-2562 13:48 - 19-10-2562 6:10
มฤคศิร (เทศาตรี)
กนกนารี +1
จักขุมายา +2
19-10-2562 6:11 - 19-10-2562 14:09
มฤคศิร (เทศาตรี)
กนกนารี -1
จักขุมายา -2
19-10-2562 14:09 - 20-10-2562 6:10
อารทรา (เทวี)
กนกนารี -2
จักขุมายา -1
20-10-2562 6:11 - 20-10-2562 14:04
อารทรา (เทวี)
กนกนารี 0
จักขุมายา +2