ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2559
ดิถีเรียงหมอน 2560
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
วันอังคาร
พระอาทิตย์ขึ้น 06:22 น.
20-11-2560 21:04 - 21-11-2560 6:21
มูลา (ทลิทโท)
กนกนารี 0
จักขุมายา +4
21-11-2560 6:22 - 21-11-2560 23:30
มูลา (ทลิทโท)
กนกนารี -2
จักขุมายา 0
21-11-2560 23:30 - 22-11-2560 6:22
บุรพาษาฒ (มหัทธโน)
กนกนารี -2
จักขุมายา +4
22-11-2560 6:23 - 23-11-2560 2:01
บุรพาษาฒ (มหัทธโน)
กนกนารี -2
จักขุมายา 0