ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2559
ดิถีเรียงหมอน 2560
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 30 มีนาคม 2560
วันพฤหัสบดี
พระอาทิตย์ขึ้น 06:17 น.
29-3-2560 12:08 - 30-3-2560 6:16
อัสวินี (ทลิทโท)
กนกนารี -2
จักขุมายา -1
30-3-2560 6:17 - 30-3-2560 10:58
อัสวินี (ทลิทโท)
กนกนารี -2
จักขุมายา +2
30-3-2560 10:58 - 31-3-2560 6:15
ภรณี (มหัทธโน)
กนกนารี +1
จักขุมายา +3
31-3-2560 6:16 - 31-3-2560 9:38
ภรณี (มหัทธโน)
กนกนารี +1
จักขุมายา -1
31-3-2560 9:38 - 1-4-2560 6:15
กฤติกา (โจโร)
กนกนารี -2
จักขุมายา 0
1-4-2560 6:16 - 1-4-2560 8:10
กฤติกา (โจโร)
กนกนารี -2
จักขุมายา +3