ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2559
ดิถีเรียงหมอน 2560
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 19 มกราคม 2560
วันพฤหัสบดี
พระอาทิตย์ขึ้น 06:47 น.
18-1-2560 1:16 - 18-1-2560 6:46
หัสต (ภูมิปาโล)
กนกนารี -1
จักขุมายา +4
18-1-2560 6:47 - 19-1-2560 2:30
หัสต (ภูมิปาโล)
กนกนารี 0
จักขุมายา 0
19-1-2560 2:30 - 19-1-2560 6:46
จิตรา (เทศาตรี)
กนกนารี -1
จักขุมายา +1
19-1-2560 6:47 - 20-1-2560 4:12
จิตรา (เทศาตรี)
กนกนารี 0
จักขุมายา +4
20-1-2560 4:12 - 20-1-2560 6:47
สวาดิ (เทวี)
กนกนารี -1
จักขุมายา -2
20-1-2560 6:48 - 21-1-2560 6:17
สวาดิ (เทวี)
กนกนารี 0
จักขุมายา +1