ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2559
ดิถีเรียงหมอน 2560
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
วันพุธ
พระอาทิตย์ขึ้น 06:03 น.
25-7-2560 8:03 - 26-7-2560 6:02
มฆา (ทลิทโท)
กนกนารี -1
จักขุมายา -2
26-7-2560 6:03 - 26-7-2560 7:11
มฆา (ทลิทโท)
กนกนารี 0
จักขุมายา +1
26-7-2560 7:11 - 27-7-2560 6:03
บุรพผลคุณี (มหัทธโน)
กนกนารี 0
จักขุมายา +2
27-7-2560 6:04 - 27-7-2560 6:42
บุรพผลคุณี (มหัทธโน)
กนกนารี +1
จักขุมายา -2
27-7-2560 6:42 - 28-7-2560 6:03
อุตรผลคุณี (โจโร)
กนกนารี 0
จักขุมายา -1
28-7-2560 6:04 - 28-7-2560 6:46
อุตรผลคุณี (โจโร)
กนกนารี -2
จักขุมายา +2