ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2559
ดิถีเรียงหมอน 2560
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
วันอังคาร
พระอาทิตย์ขึ้น 05:52 น.
29-5-2560 18:15 - 30-5-2560 5:51
บุษย (ราชา)
กนกนารี -1
จักขุมายา 0
30-5-2560 5:52 - 30-5-2560 17:01
บุษย (ราชา)
กนกนารี +1
จักขุมายา +3
30-5-2560 17:01 - 31-5-2560 5:51
อาศเลษา (สมโณ)
กนกนารี -1
จักขุมายา +4
31-5-2560 5:52 - 31-5-2560 16:03
อาศเลษา (สมโณ)
กนกนารี +1
จักขุมายา 0
31-5-2560 16:03 - 1-6-2560 5:51
มฆา (ทลิทโท)
กนกนารี 0
จักขุมายา +1
1-6-2560 5:52 - 1-6-2560 15:26
มฆา (ทลิทโท)
กนกนารี 0
จักขุมายา +4