ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2559
ดิถีเรียงหมอน 2560
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
วันจันทร์
พระอาทิตย์ขึ้น 06:37 น.
26-2-2560 5:18 - 26-2-2560 6:37
ศตภิษัช (เทวี)
กนกนารี 0
จักขุมายา -1
26-2-2560 6:38 - 27-2-2560 5:38
ศตภิษัช (เทวี)
กนกนารี 0
จักขุมายา +2
27-2-2560 5:38 - 27-2-2560 6:36
บุรพภัทรบท (เพชฌฆาต)
กนกนารี +1
จักขุมายา +3
27-2-2560 6:37 - 28-2-2560 5:32
บุรพภัทรบท (เพชฌฆาต)
กนกนารี +1
จักขุมายา -1
28-2-2560 5:32 - 28-2-2560 6:35
อุตรภัทรบท (ราชา)
กนกนารี +1
จักขุมายา 0
28-2-2560 6:36 - 1-3-2560 5:02
อุตรภัทรบท (ราชา)
กนกนารี +1
จักขุมายา +3