ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 22 ตุลาคม 2561
วันจันทร์
พระอาทิตย์ขึ้น 06:12 น.
21-10-2561 2:28 - 21-10-2561 6:11
บุรพภัทรบท (เพชฌฆาต)
กนกนารี -1
จักขุมายา 0
21-10-2561 6:12 - 22-10-2561 4:37
บุรพภัทรบท (เพชฌฆาต)
กนกนารี +1
จักขุมายา +3
22-10-2561 4:37 - 22-10-2561 6:11
อุตรภัทรบท (ราชา)
กนกนารี +1
จักขุมายา +4
22-10-2561 6:12 - 23-10-2561 6:18
อุตรภัทรบท (ราชา)
กนกนารี +1
จักขุมายา 0
23-10-2561 6:18 - 24-10-2561 6:11
เรวดี (สมโณ)
กนกนารี +1
จักขุมายา +1
24-10-2561 6:12 - 24-10-2561 7:39
เรวดี (สมโณ)
กนกนารี +1
จักขุมายา +4