ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
วันพุธ
พระอาทิตย์ขึ้น 06:19 น.
13-11-2561 0:00 - 13-11-2561 6:18
อุตราษาฒ (โจโร)
กนกนารี -1
จักขุมายา +2
13-11-2561 6:19 - 14-11-2561 2:15
อุตราษาฒ (โจโร)
กนกนารี +1
จักขุมายา -2
14-11-2561 2:15 - 14-11-2561 6:18
ศรวณะ (ภูมิปาโล)
กนกนารี 0
จักขุมายา -1
14-11-2561 6:19 - 15-11-2561 4:43
ศรวณะ (ภูมิปาโล)
กนกนารี +1
จักขุมายา +2
15-11-2561 4:43 - 15-11-2561 6:18
ธนิษฐา (เทศาตรี)
กนกนารี 0
จักขุมายา +3
15-11-2561 6:19 - 16-11-2561 7:17
ธนิษฐา (เทศาตรี)
กนกนารี +1
จักขุมายา -1