ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
วันพุธ
พระอาทิตย์ขึ้น 06:01 น.
17-7-2561 14:23 - 18-7-2561 6:00
อุตรผลคุณี (โจโร)
กนกนารี -1
จักขุมายา 0
18-7-2561 6:01 - 18-7-2561 13:15
อุตรผลคุณี (โจโร)
กนกนารี -2
จักขุมายา +3
18-7-2561 13:15 - 19-7-2561 6:01
หัสต (ภูมิปาโล)
กนกนารี -1
จักขุมายา +4
19-7-2561 6:02 - 19-7-2561 12:26
หัสต (ภูมิปาโล)
กนกนารี 0
จักขุมายา 0
19-7-2561 12:26 - 20-7-2561 6:01
จิตรา (เทศาตรี)
กนกนารี -1
จักขุมายา +1
20-7-2561 6:02 - 20-7-2561 11:57
จิตรา (เทศาตรี)
กนกนารี 0
จักขุมายา +4