ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
วันศุกร์
พระอาทิตย์ขึ้น 06:39 น.
22-2-2561 10:17 - 23-2-2561 6:38
กฤติกา (โจโร)
กนกนารี -1
จักขุมายา +4
23-2-2561 6:39 - 23-2-2561 9:22
กฤติกา (โจโร)
กนกนารี -2
จักขุมายา 0
23-2-2561 9:22 - 24-2-2561 6:38
โรหิณี (ภูมิปาโล)
กนกนารี -2
จักขุมายา +1
24-2-2561 6:39 - 24-2-2561 8:08
โรหิณี (ภูมิปาโล)
กนกนารี -2
จักขุมายา +4
24-2-2561 8:08 - 25-2-2561 6:37
มฤคศิร (เทศาตรี)
กนกนารี -1
จักขุมายา -2
25-2-2561 6:38 - 25-2-2561 6:46
มฤคศิร (เทศาตรี)
กนกนารี -2
จักขุมายา +1