ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 24 กันยายน 2561
วันจันทร์
พระอาทิตย์ขึ้น 06:09 น.
23-9-2561 19:14 - 24-9-2561 6:08
บุรพภัทรบท (เพชฌฆาต)
กนกนารี -1
จักขุมายา 0
24-9-2561 6:09 - 24-9-2561 21:17
บุรพภัทรบท (เพชฌฆาต)
กนกนารี +1
จักขุมายา +3
24-9-2561 21:17 - 25-9-2561 6:08
อุตรภัทรบท (ราชา)
กนกนารี +1
จักขุมายา +4
25-9-2561 6:09 - 25-9-2561 22:54
อุตรภัทรบท (ราชา)
กนกนารี +1
จักขุมายา 0
25-9-2561 22:54 - 26-9-2561 6:08
เรวดี (สมโณ)
กนกนารี +1
จักขุมายา +4
26-9-2561 6:09 - 27-9-2561 0:09
เรวดี (สมโณ)
กนกนารี 0
จักขุมายา 0