ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 10 ธันวาคม 2561
วันจันทร์
พระอาทิตย์ขึ้น 06:32 น.
9-12-2561 5:32 - 9-12-2561 6:31
บุรพาษาฒ (มหัทธโน)
กนกนารี 0
จักขุมายา +2
9-12-2561 6:32 - 10-12-2561 7:21
บุรพาษาฒ (มหัทธโน)
กนกนารี 0
จักขุมายา -2
10-12-2561 7:21 - 11-12-2561 6:32
อุตราษาฒ (โจโร)
กนกนารี 0
จักขุมายา -1
11-12-2561 6:33 - 11-12-2561 9:30
อุตราษาฒ (โจโร)
กนกนารี -1
จักขุมายา +2
11-12-2561 9:30 - 12-12-2561 6:33
ศรวณะ (ภูมิปาโล)
กนกนารี -1
จักขุมายา +3
12-12-2561 6:34 - 12-12-2561 11:53
ศรวณะ (ภูมิปาโล)
กนกนารี 0
จักขุมายา -1