ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 25 เมษายน 2561
วันพุธ
พระอาทิตย์ขึ้น 06:01 น.
24-4-2561 16:46 - 25-4-2561 6:00
มฆา (ทลิทโท)
ฤกษ์มหาศูนย์
กนกนารี -1
จักขุมายา -2
25-4-2561 6:01 - 25-4-2561 15:24
มฆา (ทลิทโท)
ฤกษ์มหาศูนย์
กนกนารี 0
จักขุมายา +1
25-4-2561 15:24 - 26-4-2561 6:00
บุรพผลคุณี (มหัทธโน)
กนกนารี 0
จักขุมายา +2
26-4-2561 6:01 - 26-4-2561 14:13
บุรพผลคุณี (มหัทธโน)
กนกนารี +1
จักขุมายา -2
26-4-2561 14:13 - 27-4-2561 5:59
อุตรผลคุณี (โจโร)
กนกนารี 0
จักขุมายา -1
27-4-2561 6:00 - 27-4-2561 13:18
อุตรผลคุณี (โจโร)
กนกนารี -2
จักขุมายา +2