ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 25 มิถุนายน 2561
วันจันทร์
พระอาทิตย์ขึ้น 05:55 น.
24-6-2561 4:17 - 24-6-2561 5:54
วิศาขา (เพชฌฆาต)
กนกนารี +1
จักขุมายา -2
24-6-2561 5:55 - 25-6-2561 4:49
วิศาขา (เพชฌฆาต)
กนกนารี -2
จักขุมายา +1
25-6-2561 4:49 - 25-6-2561 5:54
อนุราธา (ราชา)
กนกนารี -2
จักขุมายา +2
25-6-2561 5:55 - 26-6-2561 5:57
อนุราธา (ราชา)
กนกนารี -2
จักขุมายา -2
26-6-2561 5:57 - 27-6-2561 5:55
เชษฐา (สมโณ)
กนกนารี -2
จักขุมายา -1
27-6-2561 5:56 - 27-6-2561 7:29
เชษฐา (สมโณ)
กนกนารี -2
จักขุมายา +2