ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 22 สิงหาคม 2561
วันพุธ
พระอาทิตย์ขึ้น 06:08 น.
22-8-2561 0:05 - 22-8-2561 6:07
บุรพาษาฒ (มหัทธโน)
กนกนารี -2
จักขุมายา +4
22-8-2561 6:08 - 23-8-2561 2:12
บุรพาษาฒ (มหัทธโน)
กนกนารี -2
จักขุมายา 0
23-8-2561 2:12 - 23-8-2561 6:07
อุตราษาฒ (โจโร)
กนกนารี 0
จักขุมายา +1
23-8-2561 6:08 - 24-8-2561 4:38
อุตราษาฒ (โจโร)
กนกนารี +1
จักขุมายา +4