ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
วันพุธ
พระอาทิตย์ขึ้น 05:52 น.
21-5-2562 1:51 - 21-5-2562 5:52
มูลา (ทลิทโท)
กนกนารี -2
จักขุมายา 0
21-5-2562 5:53 - 22-5-2562 2:32
มูลา (ทลิทโท)
กนกนารี -1
จักขุมายา +3
22-5-2562 2:32 - 22-5-2562 5:51
บุรพาษาฒ (มหัทธโน)
กนกนารี -2
จักขุมายา +4
22-5-2562 5:52 - 23-5-2562 3:42
บุรพาษาฒ (มหัทธโน)
กนกนารี -2
จักขุมายา 0
23-5-2562 3:42 - 23-5-2562 5:51
อุตราษาฒ (โจโร)
กนกนารี 0
จักขุมายา +1
23-5-2562 5:52 - 24-5-2562 5:20
อุตราษาฒ (โจโร)
กนกนารี +1
จักขุมายา +4