ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ดิถีเรียงหมอน 2561
ดิถีเรียงหมอน 2562
ดิถีเรียงหมอน 2563
ฤกษ์คลอดบุตร
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ไทย
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562
วันอังคาร
พระอาทิตย์ขึ้น 06:03 น.
22-7-2562 5:08 - 22-7-2562 6:01
อุตรภัทรบท (ราชา)
กนกนารี +1
จักขุมายา +4
22-7-2562 6:02 - 23-7-2562 7:35
อุตรภัทรบท (ราชา)
กนกนารี +1
จักขุมายา 0
23-7-2562 7:35 - 24-7-2562 6:02
เรวดี (สมโณ)
กนกนารี +1
จักขุมายา +1
24-7-2562 6:03 - 24-7-2562 9:48
เรวดี (สมโณ)
กนกนารี +1
จักขุมายา +4
24-7-2562 9:48 - 25-7-2562 6:02
อัสวินี (ทลิทโท)
กนกนารี -2
จักขุมายา -1
25-7-2562 6:03 - 25-7-2562 11:41
อัสวินี (ทลิทโท)
กนกนารี -2
จักขุมายา +2