ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ค้นหาฤกษ์
ดิถีเรียงหมอน 2564
ดิถีเรียงหมอน 2565
ดิถีเรียงหมอน 2566
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
วันศุกร์
พระอาทิตย์ขึ้น 05:56 น.
6-5-2564 12:16 - 7-5-2564 5:55
บุรพภัทรบท (เพชฌฆาต)
กนกนารี +1
จักขุมายา -2
7-5-2564 5:56 - 7-5-2564 12:57
บุรพภัทรบท (เพชฌฆาต)
กนกนารี -2
จักขุมายา +1
7-5-2564 12:57 - 8-5-2564 5:55
อุตรภัทรบท (ราชา)
กนกนารี +1
จักขุมายา +2
8-5-2564 5:56 - 8-5-2564 14:09
อุตรภัทรบท (ราชา)
กนกนารี -1
จักขุมายา -2
8-5-2564 14:09 - 9-5-2564 5:54
เรวดี (สมโณ)
กนกนารี -1
จักขุมายา -1
9-5-2564 5:55 - 9-5-2564 15:45
เรวดี (สมโณ)
กนกนารี +1
จักขุมายา +2