ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ค้นหาฤกษ์
ดิถีเรียงหมอน 2564
ดิถีเรียงหมอน 2565
ดิถีเรียงหมอน 2566
ตำราวิธีการให้ฤกษ์ทางโหราศาสตร์
วันที่ 23 มิถุนายน 2564
วันพุธ
พระอาทิตย์ขึ้น 05:55 น.
22-6-2564 11:59 - 23-6-2564 5:54
อนุราธา (ราชา)
กนกนารี -2
จักขุมายา -2
23-6-2564 5:55 - 23-6-2564 10:23
อนุราธา (ราชา)
กนกนารี 0
จักขุมายา +1
23-6-2564 10:23 - 24-6-2564 5:54
เชษฐา (สมโณ)
กนกนารี -2
จักขุมายา +2
24-6-2564 5:55 - 24-6-2564 8:45
เชษฐา (สมโณ)
กนกนารี -1
จักขุมายา -2
24-6-2564 8:45 - 25-6-2564 5:54
มูลา (ทลิทโท)
กนกนารี 0
จักขุมายา -1
25-6-2564 5:55 - 25-6-2564 7:21
มูลา (ทลิทโท)
กนกนารี 0
จักขุมายา +2