ดูฤกษ์

ปฏิทิน :
ค้นหาฤกษ์
ดิถีเรียงหมอน 2564
ดิถีเรียงหมอน 2565
ดิถีเรียงหมอน 2566
วันที่ 20 เมษายน 2564
วันอังคาร
พระอาทิตย์ขึ้น 06:04 น.
19-4-2564 23:58 - 20-4-2564 6:03
บุษย (ราชา)
กนกนารี +1
จักขุมายา +3
20-4-2564 6:04 - 21-4-2564 1:06
บุษย (ราชา)
กนกนารี +1
จักขุมายา -1
21-4-2564 1:06 - 21-4-2564 6:02
อาศเลษา (สมโณ)
กนกนารี +1
จักขุมายา 0
21-4-2564 6:03 - 22-4-2564 1:45
อาศเลษา (สมโณ)
กนกนารี +1
จักขุมายา +3