ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8
วันพระดิถี ทักทินไฟ
 • 1

  มหัทธโน : บุรพผลคุณี

  05:53 - 17:27
  จักขุมายา -2กนกนารี 1

 • 2

  โจโร : อุตรผลคุณี

  17:27 - 05:53 (18/6/2564)
  จักขุมายา -1กนกนารี 0