ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
วันอาสาฬหบูชาวันพระ
 • 1

  สมโณ : เชษฐา

  05:55 - 08:45
  จักขุมายา -2กนกนารี -1

 • 2

  ทลิทโท : มูลา

  08:45 - 05:54 (25/6/2564)
  จักขุมายา -1กนกนารี 0