ฤกษ์ วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 11
วันโลกาวินาศวันฟูดิถีเรียงหมอน
 • 1

  มหัทธโน : บุรพาษาฒ

  06:10 - 14:17
  จักขุมายา 4กนกนารี -2

 • 2

  โจโร : อุตราษาฒ

  14:17 - 06:09 (14/10/2564)
  จักขุมายา -2กนกนารี 1