ฤกษ์ วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11
วันพระวันโลกาวินาศวันฟู
 • 1

  สมโณ : เรวดี

  06:11 - 12:22
  จักขุมายา 4กนกนารี 1

 • 2

  ทลิทโท : อัสวินี

  12:22 - 06:11 (21/10/2564)
  จักขุมายา -1กนกนารี -2