ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 6
วันอธิบดีวันอุบาทว์ดิถี ทักทินดิถีเรียงหมอน
 • 1

  ทลิทโท : มฆา

  05:55 - 12:33
  จักขุมายา -2กนกนารี -1ฤกษ์มหาศูนย์

 • 2

  มหัทธโน : บุรพผลคุณี

  12:33 - 05:54 (11/5/2565)
  จักขุมายา -1กนกนารี -2