ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6
 • 1

  เทศาตรี : จิตรา

  05:54 - 14:42
  จักขุมายา 0กนกนารี -2

 • 2

  เทวี : สวาดิ

  14:42 - 05:53 (15/5/2565)
  จักขุมายา 1กนกนารี 0