ฤกษ์ วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

แรม 1 ค่ำ เดือน 12
วันธงชัย
 • 1

  โจโร : กฤติกา

  00:11 - 06:16
  จักขุมายา -2กนกนารี -2

 • 2

  โจโร : กฤติกา

  06:17 - 01:04 (10/11/2565)
  จักขุมายา 1กนกนารี -2