ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565

แรม 9 ค่ำ เดือน 1
ดิถี ยมขันธ์
 • 1

  ภูมิปาโล : หัสต

  03:05 - 06:35
  จักขุมายา 3กนกนารี 0

 • 2

  ภูมิปาโล : หัสต

  06:36 - 04:19 (18/12/2565)
  จักขุมายา -1กนกนารี -2