ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565

แรม 12 ค่ำ เดือน 1
วันอธิบดีวันอุบาทว์
 • 1

  เพชฌฆาต : วิศาขา

  05:12 - 06:37
  จักขุมายา 1กนกนารี -2

 • 2

  เพชฌฆาต : วิศาขา

  06:38 - 04:53 (21/12/2565)
  จักขุมายา 4กนกนารี -1