ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 4
วันอธิบดีวันอุบาทว์ดิถีมหาสูญ2
 • 1

  เทวี : ศตภิษัช

  06:40 - 10:42
  จักขุมายา -2กนกนารี -1

 • 2

  เพชฌฆาต : บุรพภัทรบท

  10:42 - 06:39 (22/2/2566)
  จักขุมายา -1กนกนารี 1