ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6
ดิถี มหาสิทธิโชคดิถีเรียงหมอน
 • 1

  โจโร : อุตรผลคุณี

  05:58 - 16:07
  จักขุมายา 0กนกนารี -1

 • 2

  ภูมิปาโล : หัสต

  16:07 - 05:57 (3/5/2566)
  จักขุมายา 1กนกนารี -1