ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

แรม 14 ค่ำ เดือน 6
ดิถีเรียงหมอน
 • 1

  ทลิทโท : อัสวินี

  05:53 - 06:36
  จักขุมายา 2กนกนารี -2

 • 2

  มหัทธโน : ภรณี

  06:36 - 05:52 (19/5/2566)
  จักขุมายา 3กนกนารี 1