ฤกษ์ วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566

แรม 15 ค่ำ เดือน 8
วันพระวันอธิบดีจันทร์ดับ (อามาวสี)
 • 1

  สมโณ : อาศเลษา

  06:07 - 13:54
  จักขุมายา 0กนกนารี 1

 • 2

  ทลิทโท : มฆา

  13:54 - 06:06 (17/8/2566)
  จักขุมายา 1กนกนารี 0