ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2566

แรม 3 ค่ำ เดือน 9
 • 1

  สมโณ : เรวดี

  06:09 - 15:22
  จักขุมายา 2กนกนารี 1

 • 2

  ทลิทโท : อัสวินี

  15:22 - 06:08 (4/9/2566)
  จักขุมายา 4กนกนารี 1