ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566

ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 10
วันธงชัยดิถี ยมขันธ์
 • 1

  ทลิทโท : มูลา

  06:09 - 10:25
  จักขุมายา -2กนกนารี -2

 • 2

  มหัทธโน : บุรพาษาฒ

  10:25 - 06:08 (24/9/2566)
  จักขุมายา -1กนกนารี 1