ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566

แรม 6 ค่ำ เดือน 10
วันจมดิถี ดิถีพิฆาต
 • 1

  เทศาตรี : มฤคศิร

  06:09 - 21:43
  จักขุมายา -1กนกนารี -1

 • 2

  เทวี : อารทรา

  21:43 - 06:09 (6/10/2566)
  จักขุมายา 0กนกนารี -2