ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11
วันเกิดสุริยคราสดิถี ทักทิน
 • 1

  เทศาตรี : จิตรา

  06:10 - 15:53
  จักขุมายา 3กนกนารี -2

 • 2

  เทวี : สวาดิ

  15:53 - 06:10 (16/10/2566)
  จักขุมายา 4กนกนารี -1