ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566

แรม 1 ค่ำ เดือน 11
วันลอย
 • 1

  โจโร : กฤติกา

  05:28 - 06:13
  จักขุมายา -1กนกนารี 1

 • 2

  โจโร : กฤติกา

  06:14 - 05:02 (31/10/2566)
  จักขุมายา 2กนกนารี -2