ฤกษ์ วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

แรม 10 ค่ำ เดือน 11
วันอธิบดีดิถีมหาสูญ1วันฟูดิถี สิทธิโชคดิถีเรียงหมอน
 • 1

  มหัทธโน : บุรพผลคุณี

  06:17 - 16:36
  จักขุมายา 2กนกนารี 0

 • 2

  โจโร : อุตรผลคุณี

  16:36 - 06:16 (9/11/2566)
  จักขุมายา 3กนกนารี -2