ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

แรม 10 ค่ำ เดือน 7
วันอุบาทว์วันจมดิถีเรียงหมอน
 • 1

  ทลิทโท : อัสวินี

  05:57 - 07:02
  จักขุมายา 0กนกนารี 1

 • 2

  มหัทธโน : ภรณี

  07:02 - 05:38 (2/7/2567)
  จักขุมายา 1กนกนารี -2