ฤกษ์ วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

แรม 12 ค่ำ เดือน 7
 • 1

  ภูมิปาโล : โรหิณี

  04:31 - 05:56
  จักขุมายา -1กนกนารี -2

 • 2

  ภูมิปาโล : โรหิณี

  05:57 - 03:36 (4/7/2567)
  จักขุมายา 2กนกนารี 1