ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

แรม 13 ค่ำ เดือน 7
วันอธิบดีวันลอย
 • 1

  เทศาตรี : มฤคศิร

  03:36 - 05:57
  จักขุมายา 3กนกนารี 0

 • 2

  เทศาตรี : มฤคศิร

  05:58 - 03:05 (5/7/2567)
  จักขุมายา -1กนกนารี -1