ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8
วันลอย
 • 1

  ทลิทโท : มูลา

  00:00 - 06:01
  จักขุมายา -1กนกนารี 0

 • 2

  ทลิทโท : มูลา

  06:02 - 00:36 (20/7/2567)
  จักขุมายา 2กนกนารี 0