ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

แรม 1 ค่ำ เดือน 8
วันฟูดิถี ทักทิน
 • 1

  โจโร : อุตราษาฒ

  00:41 - 06:01
  จักขุมายา 0กนกนารี 1

 • 2

  โจโร : อุตราษาฒ

  06:02 - 00:23 (22/7/2567)
  จักขุมายา 3กนกนารี 1