ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

แรม 2 ค่ำ เดือน 8
วันอุบาทว์ดิถี ทินสูนย์
 • 1

  ภูมิปาโล : ศรวณะ

  00:23 - 06:02
  จักขุมายา 4กนกนารี 0

 • 2

  ภูมิปาโล : ศรวณะ

  06:03 - 23:42
  จักขุมายา 0กนกนารี -1

 • 3

  เทศาตรี : ธนิษฐา

  23:42 - 06:02 (23/7/2567)
  จักขุมายา 1กนกนารี 0