ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

แรม 7 ค่ำ เดือน 8
วันโลกาวินาศดิถี ทักทิน
 • 1

  สมโณ : เรวดี

  06:04 - 16:42
  จักขุมายา -1กนกนารี -1

 • 2

  ทลิทโท : อัสวินี

  16:42 - 06:03 (28/7/2567)
  จักขุมายา 1กนกนารี -2