ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

แรม 9 ค่ำ เดือน 8
วันอุบาทว์
 • 1

  มหัทธโน : ภรณี

  06:04 - 13:46
  จักขุมายา 1กนกนารี -2

 • 2

  โจโร : กฤติกา

  13:46 - 06:03 (30/7/2567)
  จักขุมายา 2กนกนารี -2