ฤกษ์ วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

แรม 11 ค่ำ เดือน 8
 • 1

  ภูมิปาโล : โรหิณี

  06:05 - 11:37
  จักขุมายา 2กนกนารี 1

 • 2

  เทศาตรี : มฤคศิร

  11:37 - 06:04 (1/8/2567)
  จักขุมายา 3กนกนารี 0