ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ 2567

Array

แรม 5 ค่ำ เดือน 1

จักขุมายา 3กนกนารี 1
ดิถี สิทธิโชค

Array

แรม 7 ค่ำ เดือน 1

จักขุมายา 4กนกนารี -1
วันอธิบดี

Array

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา 1กนกนารี -1
วันธงชัยวันฟู

Array

ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา 0กนกนารี -1
ดิถี สิทธิโชค

Array

แรม 6 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา 4กนกนารี -1
วันอธิบดี

Array

แรม 13 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา 4กนกนารี -2
วันอธิบดี

Array

แรม 14 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา 2กนกนารี 1
วันลอยดิถีเรียงหมอนสงฆ์ 14

Array

ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 3

จักขุมายา 0กนกนารี -1
วันฟู

Array

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

จักขุมายา 4กนกนารี -1
วันธงชัยดิถี มหาสิทธิโชค

Array

แรม 11 ค่ำ เดือน 3

จักขุมายา 4กนกนารี -2
วันอธิบดี

Array

แรม 13 ค่ำ เดือน 3

จักขุมายา -2กนกนารี 1
วันโลกาวินาศวันลอย

Array

ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา 0กนกนารี 1
วันอธิบดีกทิงวันวันจมดิถี มหาสิทธิโชค

Array

ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา 1กนกนารี -2
วันโลกาวินาศ

Array

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา 1กนกนารี 0
วันโลกาวินาศดิถีเรียงหมอน

Array

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา 4กนกนารี -1
วันธงชัยวันลอยสงฆ์ 14

Array

แรม 8 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา -2กนกนารี 0
วันฟูดิถีเรียงหมอน

Array

แรม 10 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา -1กนกนารี 0
วันอธิบดีวันจมดิถี สิทธิโชคดิถีเรียงหมอน

Array

แรม 11 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา 2กนกนารี 1

Array

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา -2กนกนารี -2
วันจม

Array

ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา 1กนกนารี -2
วันโลกาวินาศ

Array

ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา 1กนกนารี 0
ดิถี สิทธิโชค

Array

ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา 4กนกนารี -1
วันโลกาวินาศ

Array

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา 2กนกนารี 1
วันลอยดิถีเรียงหมอน

Array

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา -2กนกนารี 1
วันอุบาทว์สงฆ์ 14

Array

ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 0กนกนารี 1

Array

ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา -2กนกนารี -2
วันอธิบดี

Array

ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา -2กนกนารี 1
วันอธิบดีดิถี สิทธิโชค

Array

ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 1กนกนารี 0
วันฟูดิถี มหาสิทธิโชคดิถีเรียงหมอน

Array

แรม 5 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา -2กนกนารี 0
วันอุบาทว์ดิถี สิทธิโชค

Array

แรม 7 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา -1กนกนารี 0

Array

แรม 12 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 1กนกนารี -2
วันอุบาทว์ดิถี มหาสิทธิโชค

Array

แรม 14 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 2กนกนารี 1
ดิถีเรียงหมอนสงฆ์ 14

Array

ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา 2กนกนารี 0

Array

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา -2กนกนารี 1
วันอธิบดีวันลอยดิถี มหาสิทธิโชคดิถีเรียงหมอน

Array

ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา 2กนกนารี 1
ดิถีเรียงหมอน

Array

แรม 2 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา 2กนกนารี 0

Array

แรม 3 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา 0กนกนารี -1
วันอุบาทว์วันจมดิถี อำมฤคโชค

Array

แรม 10 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา 1กนกนารี -2
วันอุบาทว์วันจมดิถีเรียงหมอน

Array

แรม 12 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา 2กนกนารี 1

Array

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 3กนกนารี -2
วันลอยสงฆ์ 14

Array

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา -1กนกนารี 1
วันโลกาวินาศดิถี มหาสิทธิโชค

Array

แรม 8 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา -2กนกนารี -2
วันฟูดิถี อำมฤคโชคดิถีเรียงหมอน

Array

แรม 9 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 1กนกนารี -2
วันอุบาทว์

Array

แรม 11 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 2กนกนารี 1

Array

ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา 0กนกนารี 0
วันอธิบดีดิถี อำมฤคโชค

Array

ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา 3กนกนารี 0

Array

ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา 3กนกนารี -2

Array

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา 4กนกนารี 0
ดิถี มหาสิทธิโชคสงฆ์ 14

Array

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา 0กนกนารี -1
วันอุบาทว์วันฟู

Array

แรม 5 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา 2กนกนารี -2
วันโลกาวินาศวันลอยดิถี อำมฤคโชค

Array

แรม 6 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา -2กนกนารี -2

Array

แรม 7 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา 3กนกนารี 1
วันอุบาทว์วันฟู

Array

ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 4กนกนารี -1
ดิถี อำมฤคโชค

Array

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 0กนกนารี 0
วันอธิบดีวันจม

Array

ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 0กนกนารี -2
วันอธิบดีวันจมดิถีเรียงหมอน

Array

ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 3กนกนารี -2
ดิถี สิทธิโชค

Array

ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 1กนกนารี -1
วันโลกาวินาศ

Array

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 4กนกนารี 0
วันลอยดิถีเรียงหมอน

Array

แรม 4 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 2กนกนารี -2
วันโลกาวินาศดิถี สิทธิโชคดิถีเรียงหมอน

Array

แรม 13 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 3กนกนารี 1
วันอุบาทว์

Array

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา 4กนกนารี -2
วันฟูดิถีเรียงหมอน

Array

แรม 1 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา -1กนกนารี 1
วันจมดิถี อำมฤคโชค

Array

แรม 2 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา 2กนกนารี -2
วันโลกาวินาศ

Array

แรม 3 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา 0กนกนารี -1

Array

แรม 13 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา 4กนกนารี -1
วันฟู

Array

ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา 4กนกนารี -2

Array

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา 0กนกนารี -2
วันอธิบดีวันฟูดิถี มหาสิทธิโชคดิถีเรียงหมอน

Array

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา 3กนกนารี 1
วันอธิบดีวันฟูสงฆ์ 14

Array

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา -1กนกนารี 1

Array

แรม 2 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา 0กนกนารี -1

Array

แรม 9 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา 0กนกนารี 0

Array

ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 1

จักขุมายา 4กนกนารี -2
ดิถี มหาสิทธิโชค

Array

ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 1

จักขุมายา -2กนกนารี 1
วันฟู

Array

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1

จักขุมายา 1กนกนารี -2
วันฟูดิถีเรียงหมอน

Array

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 1

จักขุมายา 4กนกนารี -2
วันโลกาวินาศสงฆ์ 14

Array

แรม 5 ค่ำ เดือน 1

จักขุมายา 1กนกนารี 0
วันฟู

Array

แรม 8 ค่ำ เดือน 1

จักขุมายา -2กนกนารี 1
วันอุบาทว์ดิถีเรียงหมอน

Array

ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา -2กนกนารี 0
วันอุบาทว์วันจม