ฤกษ์ วันพุธ ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10
วันสารทจีนวันพระวันอุบาทว์
 • 1

  เทวี : ศตภิษัช

  06:09 - 16:09
  จักขุมายา 1กนกนารี -2

 • 2

  เพชฌฆาต : บุรพภัทรบท

  16:09 - 06:08 (3/9/2563)
  จักขุมายา 2กนกนารี 0