ฤกษ์ วันพุธ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564

แรม 5 ค่ำ เดือน 4
วันอุบาทว์วันจม
 • 1

  เทวี : สวาดิ

  06:28 - 06:34
  จักขุมายา 3กนกนารี -1

 • 2

  เทวี : สวาดิ

  06:35 - 05:00 (4/3/2564)
  จักขุมายา -1กนกนารี -1