ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564

แรม 6 ค่ำ เดือน 4
วันธงชัยดิถี ดิถีพิฆาต
 • 1

  เพชฌฆาต : วิศาขา

  05:00 - 06:33
  จักขุมายา 0กนกนารี 0

 • 2

  เพชฌฆาต : วิศาขา

  06:34 - 03:21 (5/3/2564)
  จักขุมายา 3กนกนารี -1