ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 5
วันโลกาวินาศวันฟู
 • 1

  ทลิทโท : อัสวินี

  01:04 - 06:25
  จักขุมายา 0กนกนารี 1

 • 2

  ทลิทโท : อัสวินี

  06:26 - 03:19 (17/3/2564)
  จักขุมายา 3กนกนารี -2