ฤกษ์ วันพุธ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564

ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 5
วันอุบาทว์ดิถี มหาสิทธิโชค
 • 1

  มหัทธโน : ภรณี

  03:19 - 06:25
  จักขุมายา 4กนกนารี 1

 • 2

  มหัทธโน : ภรณี

  06:26 - 05:45 (18/3/2564)
  จักขุมายา 0กนกนารี 1