ฤกษ์ วันพุธ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564

ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 5
วันอุบาทว์
 • 1

  ราชา : บุษย

  06:21 - 17:31
  จักขุมายา -1กนกนารี 1

 • 2

  สมโณ : อาศเลษา

  17:31 - 06:19 (25/3/2564)
  จักขุมายา 0กนกนารี 1ฤกษ์มหาศูนย์