ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

แรม 6 ค่ำ เดือน 6
วันธงชัยดิถีมหาสูญ1วันจม
 • 1

  มหัทธโน : บุรพาษาฒ

  05:58 - 13:46
  จักขุมายา 2กนกนารี 0

 • 2

  โจโร : อุตราษาฒ

  13:46 - 05:57 (3/5/2564)
  จักขุมายา 3กนกนารี 1