ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

แรม 8 ค่ำ เดือน 6
วันพระดิถี ทินสูนย์ดิถีเรียงหมอน
 • 1

  ภูมิปาโล : ศรวณะ

  05:57 - 12:18
  จักขุมายา 3กนกนารี -1

 • 2

  เทศาตรี : ธนิษฐา

  12:18 - 05:56 (5/5/2564)
  จักขุมายา 4กนกนารี -1