ฤกษ์ วันพุธ ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

แรม 9 ค่ำ เดือน 6
วันโลกาวินาศดิถี ทักทิน
 • 1

  เทศาตรี : ธนิษฐา

  05:57 - 12:04
  จักขุมายา 0กนกนารี -1

 • 2

  เทวี : ศตภิษัช

  12:04 - 05:55 (6/5/2564)
  จักขุมายา 1กนกนารี -2