ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

แรม 10 ค่ำ เดือน 6
ดิถีเรียงหมอน
 • 1

  เทวี : ศตภิษัช

  05:56 - 12:16
  จักขุมายา 4กนกนารี -1

 • 2

  เพชฌฆาต : บุรพภัทรบท

  12:16 - 05:55 (7/5/2564)
  จักขุมายา -2กนกนารี 1